Informatie

De vereniging Personal Thuis Computer Club (initialen: PTCC) is voortgekomen uit het vroegere Philips PC-privé project. Inmiddels bestaat deze computerclub 27 jaar en heeft ongeveer 1250 leden. De vereniging wordt aangestuurd door het Hoofd Bestuur, dat is samengesteld uit vier personen. Het Hoofd Bestuur leidt 8 afdelingen, die verdeelt over heel Nederland hun activiteiten ontplooien. Arnhem is een onderdeel in deze keten van afdelingen.

Tweemaal per jaar houdt het Hoofd Bestuur een Vereniging Raad, waarbij ook alle afdelingen een inbreng hebben. Deze vergaderingen worden in de maanden maart en oktober gehouden. In de VR van maart wordt er zowel door het Hoofd Bestuur en evenals door de afdelingen verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in het voorbije verenigingsjaar. De vergadering in oktober wordt gebruikt om onderling ideeën te ontwikkelen tot verbetering van het computergebruik voor de leden.

De vereniging heeft een abonnement op het magazine “Computer Idee” als vakblad afgesloten voor alle leden. Dit blad verschijnt 26 maal per jaar en zit bij de prijs van het jaarlijks lidmaatschap( € 39.95) inbegrepen!  De afdeling Arnhem heeft een ledental van circa 110 leden en wordt geleid door vier personen. Een afdeling waar leergierigheid, saamhorigheid en gezelligheid een voorname plaats innemen. Dit uit zich voornamelijk op de combi-avonden waar we gezamenlijk elkanders computer en/of softwareprobleem trachten op te lossen.

“Samen leren, Samen proberen, Samen waarderen”

De afdeling gebruikt voor haar nieuwsgaring deze website. De webbeheerder heeft onlangs deze site voorzien van een vernieuwde lay-out en inhoud. Hij zal met een regelmaat de inhoud actualiseren.