Voorzitter - Bert Bestevaar

Na een 40-jarig dienstverband bij NS geniet ik thans enige jaren van mijn pensioen. Sinds februari 2006 ben ik voorzitter van de computerclub "PTCC afdeling Arnhem". Mijn interesse in computers ontstond in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Menige werkgever schakelde in die jaren over op kantoorautomatisering, zo ook de NS. Het bij veel leden bekende "PC Privéproject" werd toentertijd geïntroduceerd. Het werken met computers ben ik nadien met interesse blijven volgen. Door persoonlijke contacten binnen en buiten de NS werd ik in 2001 geattendeerd op de computerclub PTCC. Hun positieve verhalen en hun enthousiasme, daarnaast mijn interesse voor computers, waren voldoende redenen om mij in 2001 als lid aan te melden bij de afdeling Arnhem. Vanaf het begin van mijn lidmaatschap heb ik mij als actief lid opgesteld voor zowel de leden alsmede voor de afdeling. In 2006 heeft men mij gevraagd of ik genegen was om een bestuurlijke functie in de afdeling Arnhem te willen vervullen? Na voordracht op de ledenvergadering en na instemming van de leden ben ik in het bestuur gekozen. Bij de onderlinge verdeling van bestuurlijke taken heb ik het voorzitterschap aanvaard. Deze functie vervul ik tot op heden nog altoos met enthousiasme! Overigens had ik in het verleden al enige bestuurlijke ervaring opgedaan als secretaris van een Sport & Ontspanningsvereniging en als actief lid binnen de ruitersport. Tot slot is mijn mening over een vereniging, dat deze niet alleen gebaat is bij een bestuur, maar .......ook dat alle leden even belangrijk zijn voor een vereniging. Want een vereniging is er VOOR en DOOR de leden! Uiteindelijk komen u en ik met dezelfde intentie naar de clubavonden en die is om onze kennis op computergebied te verrijken en daarmee het werken met computers gebruikersvriendelijker te maken.