Nog aantrekkelijker om lid te worden en geniet van nog meer voordeel


Nu kunt u voor € 39,95 per jaar lid worden van onze vereniging. U ontvang, naast het bezoeken van onze clubavonden, 2x per maand (zie voor verdere informatie het menu INFO), het magazine Computer Idee. Het magazine ontvangt u 26x per jaar. Een abonnement op Computeridee kost normaal € 75,00 !!! per jaar.
Wat let u om geen lid te worden van onze vereniging ?
Het bezoeken van onze clubavonden is niet verplicht maar het zijn leuke, gezellige en leerzame avonden.
Klik hier voor informatie over onze clubavonden.

WELKOM

Het bestuur van de Personal Thuis Computer Club verwelkomt u op onze website. Wij trachten middels deze website u een redelijk inzicht te geven over het reilen en zeilen van de computerclub PTCC afdeling Arnhem.

Door gebruik te maken van de buttons (bovenzijde van deze website) treft u de verwijzingen naar allerlei informatie over onze afdeling. Uw bezoek aan onze website geeft het vermoeden dat u waarschijnlijk op zoek bent naar een computerclub/vereniging waar u uw kennis over computer- en/of software wilt verbreden?

Zo ja, dan hebt u een goede keus gemaakt.

Arnhem is één van de 8 afdelingen die gezamenlijk de landelijke vereniging Personal Thuis Computer Club vormen. Deze vereniging bestaat inmiddels ruim dan 25 jaar. De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 39,95 met een automatische incasso per jaar.
In de prijs van het lidmaatschap zit een abonnement van het magazine “Computer Idee”. (Normaal abonnement: € 75,00 !!!). 
Het magazine verschijnt 26 x per jaar en wordt thuis bezorgd.

De afdeling Arnhem organiseert elke 1e en 3e dinsdag van de maand een clubavond, aanvang 19.00 uur.

In de maanden juli en augustus is er zomerreces. Voor de actuele data zie onze rubriek "Agenda".
Op de clubavonden is er gelegenheid om uw vragen of problemen op computer- / softwaregebied ter sprake te brengen of te verhelpen. 
Het uiteindelijke doel van dit alles is om het gebruik van computer en software zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken.

 “Samen leren, samen proberen, samen waarderen”

Voorts is er de mogelijkheid voor PTCC-leden om tegen een geringe vergoeding assistentie te krijgen bij het verhelpen van uw computerproblemen. Lees voor meer informatie de inhoud van button  “ PTCC Dokter – hulp”.

Is na het lezen van de introductie en de diverse links op onze homepage uw nieuwsgierigheid sterker geworden,  dan nodigt het bestuur van de afdeling Arnhem u van harte uit voor een eerste kennismaking op één van onze clubavonden.

Kom gerust eens aan.

Op de clubavonden kunt u uw indrukken opdoen en tevens de sfeer proeven van onze afdeling.
Onze clubactiviteiten vinden plaats op de locatie:
Sport en Wijkgebouw “Vredenburcht”, 
Slochterenweg 29,
Arnhem. 
Aanvang: 19.00 uur.

Met vriendelijke groeten,
Bert Bestevaar (voorzitter)