Kosten

De PTCC is een landelijke vereniging met leden en donateurs, onderverdeeld in diverse afdelingen door het hele land.
De naam PTCC staat voor: Personal Thuis Computer Club.

Wat zijn de voordelen als U lid wordt van de PTCC:
◾Jaar abonnement PTCC € 33,95 met acceptgiro en per automatische incasso € 31,95
◾Alle faciliteiten + blad Computer easy voor een volledig kalenderjaar (Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging)
◾Vrijblijvend bezoek aan onze Thema- en Contactavonden
◾Advies en hulp bij eventuele computerproblemen
◾Landelijke helpdesk, ook 's avonds
◾Hard- en Software ondersteuning
◾Tevens ontvangt u 10x per jaar ons clubblad Computer easy
◾En nog heel veel meer...........