Logo-A3-PCsite250x60-2.png

Foto Hobby Club

logofhc-links-1.png
logofhc.png
logofhc-rechts-1.png

Dat de digitale fotografie in de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen t.o.v. de analoge fotografie is algemeen bekend. Die omslag heeft niet alleen het bekende fotorolletje maar ook de ontwikkelcentrales naar de achtergrond geschoven. Immers, je hoeft niet meer te wachten op de ontwikkelcentrale maar je kunt meteen het resultaat zien. Foto niet gelukt, verwijderen en opnieuw maken als die kans er nog is.

Alleen het fotograferen van kinderen in een speelomgeving  gaat dat moeilijk worden. Die laten zich immers niet sturen. De digitale camera’s van tegenwoordig zijn uitgerust met een steeds groter wordende hoeveelheid pixels en snelle opslagkaartjes en de kwaliteit van de lenzen zijn in de meeste gevallen goed tot zeer goed. Maar om kwalitatief goede foto’s te maken is meer nodig dan een goede camera. Om er maar een paar te noemen: Diafragma, sluitertijd,  ISO-waarde. Omdat de computer een belangrijke rol speelt in de digitale fotografie heeft het bestuur van de PTCC afdeling Arnhem besloten om voor hun leden, die meer te weten willen komen over deze materie, een fotowerkgroep in het leven te roepen.

De “ PTCC ARNHEM FOTO HOBBY CLUB” Kortweg FHC.

Inmiddels heeft zich een vast groepje van zeven personen gevormd die op de inloopavonden bij elkaar komen om het een en ander van elkaar op te steken en samen voor elkaar wat te betekenen.
Hoe wij dat denken te doen ziet u op de pagina: Wat doen wij.

Dick Nijland (coördinator)