logoptcc-1.png
ptccavondl-3.png
ptccavondr-2.png

Seizoen 2017 - 2018

DATA NIEUWE SEIZOEN 2017 - 2018

5 september - Combi-avond

19 september - Thema-avond - Genealogie

U weet de vraag wel van “wie is uw vader en wie is uw moeder”. Maar wie is dan de moeder van mijn moeder en daar de moeder van ?
We weten zeker dat u dat wel eens wilt weten. Daarom komt de heer J. de Rooij ons dat vanavond uit leggen hoe u daar achter kunt komen.
Hoe moeten we zoeken en in welk stukje software kunnen we e.e.a. vastleggen. Heel veel kan uw PC overnemen.
Een leuke maar vooral zeer leerzame avond over genealogie. De heer de Rooij is hoofd van dienst van de NGV Dienst Computer Genealogie. Dit is een gespecialiseerde dienst van de NGV.
Dus als hij het niet weet dan ……

3 oktober - Combi-avond

17 oktober

7 november - Combi-avond

21 november

5 december - Combi-avond

19 december

2018

9 januari - Nieuwjaarsinstuif met oliebollen.

23 januari

6 februari - Combi-avond

20 februari - Ledenvergadering

6 maart - Combi-avond

20 maart

3 april - Combi-avond

17 april

1 mei - Combi-avond

15 mei

5 juni - Combi-avond

19 juni - slotavond seizoen 2017-2018


Uiteraard kunnen diverse onderwerpen in het seizoen vervangen worden door actuelere items die zich op dat moment aanbieden.
Zo moet het mogelijk zijn om in overleg met een ieder een 2e combiavond om te zetten in een avond waarop eeen actueel onderwerp behandeld kan worden!