Logo-A3-PCsite250x60-1.png

 

Controleer of je systeem kwetsbaar is voor Meltdown en Spectre klik hier voor informatie

 

 

 

WELKOM

Het bestuur van de Personal Thuis Computer Club verwelkomt u op onze website. Wij trachten middels deze website u een redelijk inzicht te geven over het reilen en zeilen van de computerclub PTCC afdeling Arnhem.

Door gebruik te maken van de buttons (bovenzijde van deze website) treft u de verwijzingen naar allerlei informatie over onze afdeling. Uw bezoek aan onze website geeft het vermoeden dat u waarschijnlijk op zoek bent naar een computerclub/vereniging waar u uw kennis over computer- en/of software wilt verbreden?

Zo ja, dan hebt u een goede keus gemaakt.

Arnhem is één van de 12 afdelingen die gezamenlijk de landelijke vereniging Personal Thuis Computer Club vormen. Deze vereniging bestaat inmiddels ruim dan 25 jaar. De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 33,95 en bij automatische incasso € 31,95  per jaar. In de prijs van het lidmaatschap zit een abonnement van het magazine “Computer easy”. Dit blad verschijnt 10 x per jaar en wordt thuis bezorgd.

De afdeling Arnhem organiseert elke 1e en 3e dinsdag van de maand een clubavond, aanvang 20.00 uur. In de maanden juli en augustus is er zomerreces. Voor de actuele data zie onze rubriek "Agenda".
Op de clubavonden is er gelegenheid om uw vragen of problemen op computer- / softwaregebied ter sprake te brengen of te verhelpen. Voorts houden we ook lezingen of presentaties over actuele onderwerpen of nieuw ontwikkelde software. Het uiteindelijke doel van dit alles is om het gebruik van computer en software zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken.

 “Samen leren, samen proberen, samen waarderen”

Voorts is er de mogelijkheid voor PTCC-leden om tegen een geringe vergoeding assistentie te krijgen bij het verhelpen van uw computerproblemen. Lees voor meer informatie de inhoud van button  “ PTCC Dokter – hulp”.

Is na het lezen van de introductie en de diverse links op onze homepage uw nieuwsgierigheid sterker geworden,  dan nodigt het bestuur van de afdeling Arnhem u van harte uit voor een eerste kennismaking op één van onze clubavonden.

Kom gerust eens aan.

Op de clubavonden kunt u uw indrukken opdoen en tevens de sfeer proeven van onze afdeling.
Onze clubactiviteiten vinden plaats op de locatie:
Sport en Wijkgebouw “Vredenburcht”, 
Slochterenweg 29,
Arnhem. 
Aanvang: 20.00 uur.

Met vriendelijke groeten,
Bert Bestevaar (voorzitter)